מסלול יק"ר לקבלת רישיון שימוש בקנביס רפואי


בשנים האחרונות הפכה ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום השימוש בקנביס רפואי. בישראל יש כיום כ- 35,000 בעלי היתר שימוש (רישיון בקנביס רפואי).

מי שמאשר את הרישיון לקנביס רפואי הוא מי שהוסמך כ’מנהל’ היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) במשרד הבריאות, והוא הגורם הבלעדי המורשה לחתום ולאשר קנביס רפואי לחולים, למעט רישיונות הניתנים לחולי סרטן הנמצאים באשפוז ומקבלים את הרישיון מהרופא האחראי במחלקה האונקולוגית. אף על פי שהוכח כי קנביס עוזר במגוון רחב ביותר של מחלות וכאבים, בישראל אושר השימוש בקנביס רפואי למספר מצומצם של מחלות בלבד. הרשימה עודכנה במאי 2019 והיא כוללת את המחלות הבאות: סרטן, פרקינסון, כאבים כרוניים, טרשת נפוצה, קרוהן וקוליטיס, איידס (HIV), פוסט טראומה (PTSD) תסמונת טורט ואפילפסיה.

אז איך מקבלים רישיון קנביס רפואי? בכדי לקבל אישור רפואי יש לגשת לרופא מומחה כדי שימלא המלצה לאספקת קנביס רפואי. יש להגיע לרופא המומחה עם כלל המסמכים הרפואיים שיעידו על כך שאתם עומדים ברשימת ההתוויות והקריטריונים הרפואיים לקבלת הרישיון. בישראל יש כיום כ- 80 רופאים שהוסמכו ע"י משרד הבריאות להעניק רישיון היתר לקנביס רפואי. ככלל, רישיון לשימוש בקנביס לא יינתן, אלא לאחר מיצוי הטיפול הרפואי המקובל ובהתוויה מוכרת בלבד. לא תאושר בקשה של מטופל שפנה לראשונה למרפאת כאב כלשהי רק לצורך הגשת בקשה לאישור שימוש בקנביס, או שאינו מטופל תקופה של שנה לפחות במרפאת כאב. ואולם, חרף האמור, ניתן להגיש בקשה לאישור שימוש למטופל שאינו מטופל במרפאת כאב תקופה של שנה לפחות, אך היא תידון רק אם הבקשה נתמכת על ידי מנהל המרפאה, וכוללת נימוק מפורט שלו באשר לצורך באישור החריג (מטבע הדברים מקרים חריגים אלו מגיעים בסופו של יום לפתחו של בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים, בעתירה מנהלית כנגד החלטת היק"ר לדחות בקשה חריגה מעין זו).

הרופא הממליץ חייב להיות רופא מומחה (בעל תעודת מומחה ישראלית) אך ורק באבחנות אשר בתחום מומחיותו. לאחר שכל החומרים והמסמכים הרפואיים הנדרשים התקבלו ביק"ר, הבקשה תועבר לבחינת רופא ביחידה לקבלת החלטה בבקשה. אם הבקשה תאושר יופק רישיון/הוראות מסירה.

אם הבקשה אושרה בחלקה או נדחתה - ניתן יהיה להגיש "בקשה לדיון חוזר" וערר על ההחלטה בשאלות שברפואה בלבד, ולאחר מיצוי הדיון בדרג ראשון בין היק"ר ובין הרופא המומחה שעבר הכשרה והוסמך לתת רישיונות במקום עבודתו הציבורי. הבקשה לדיון חוזר ליק"ר תכלול פירוט מהרופא המטפל של הנימוקים מדוע לדעתו טעה "מנהל" היק"ר בהחלטתו ובצירוף תיעוד רפואי/מקצועי המגבים את טענותיו. רק לאחר מיצוי הדיון החוזר, רשאי הרופא המטפל להגיש בכתב ערעור על ההחלטה לוועדת ערר. היחידה לקנביס רפואי אחראית מנהלית לתיאום הדיון החוזר וכן לכינוס ועבודת ועדת הערר. על החלטת "ועדת הערר" הדוחה את הבקשה ניתן לעתור בעתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים. ככל עתירה מנהלית כנגד רשות מרשויות המדינה, על העתירה לעשות שימוש בטיעונים מתחומי המשפט המנהלי, כגון חוסר סבירות ההחלטה, חוסר מידתיות (במקרים של דחייה גורפת), מאזן הנוחות שנוטה לטובת העותר, ולעמוד בתנאים הקבועים במשפט המנהלי להגשת עתירה, כגון הגשת העתירה ללא שיהוי ורק לאחר מיצוי הליכים מקדימים.

בהמשך למאמרי מגיליון מאי 2019 בנושא, אלו שבקשתם אושרה וניתן להם רישיון שימוש בקנביס רפואי צריכים להישמר בנהיגה, שכן לעתים הרישיון לשימוש בקנביס רפואי עשוי ליצור קושי בחידוש רישיון הנהיגה, שכן על פי נהלי היק"ר "במקרה בו הרופא המטפל סבור כי המטופל אינו כשיר לנהיגה עקב מצבו הרפואי או הטיפול בקנביס, חובתו לשקול מסירת 'הודעת מטפל' למכון הרפואי לבטיחות בדרכים".

הכותב עו"ד רם דוד מתמחה במשפט פלילי, דיני תעבורה, נזיקין ודיני צבא
ramd.adv@gmail.com

המידע המשפטי המוגש מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי