נהיגה תחת השפעת סמים "קלים" - רף חדש באכיפה


משטרת ישראל משקיעה מאמצי אכיפה משמעותיים במלחמה חסרת הפשרות בתופעת הנהיגה בשכרות או תחת השפעת סמים "קלים" .

בשנים האחרונות, ואולי לנוכח רפורמת "הליגליזציה בשימוש בסמים קלים", עלתה בצורה דרמטית כמות המשתמשים בסמים "קלים" מסוג קנביס וחשיש בקרב אזרחים שומרי חוק "נורמטיביים". בהתאמה, חלה עלייה בכמות הנוהגים "תחת השפעת סמים", או לכל הפחות הנוהגים כאשר שרידי סם בגופם (שרידי סם מסוג קנביס לדוגמא ימצאו בגופו של נהג אף מספר ימים לאחר השימוש בסם ולאחר שהשפעתם הקוגנטיבית עליו ועל דרך נהיגתו פגה זה מכבר).

משטרת ישראל עושה שימוש זה שנים רבות במכשיר ה"ינשוף" שהתגלה כמכשיר יעיל להפללת נהגים הנוהגים בשכרות, תוך שפקודת התעבורה מתירה לשוטר לעצור לבדיקה אקראית כל נהג, אף ללא "חשד סביר", ולחייבו לבצע בדיקת נשיפה לגילוי אלכוהול בגופו. לעומת זאת התקשתה משטרת ישראל עד כה לאכוף באותן בדיקות אקראיות "נהיגה תחת השפעה" של סם, וזאת מן הטעם שלצורך הפללת נהג כזה יש להוכיח תחילה הימצאות שרידי סם בגופו באמצעות בדיקת שתן או בדיקת דם, בדיקות שהחוק הגדירן כ "חיפוש חיצוני" (בדיקת שתן) ו"חיפוש פנימי (בדיקת דם). בהיעדר "חשד סביר" לנהיגה תחת השפעת סמים בדמות אינדיקציות חיצוניות כלשהן שהוגדרו בחוק ובפסיקה, או התקיימות תנאים מסוימים כגון מעורבות בתאונת דרכים קטלנית, לא ניתן היה לדרוש מנהג בבדיקה אקראית לתת דגימת דם או שתן, וסירוב של נהג לבדיקת שתן /דם לגילוי שרידי סם בגופו לא הייתה נזקפת לחובתו.

ביום 5.11.18, בשקט יחסי ומתחת לרדאר התקשורתי, עברה בכנסת הצעת החוק לתיקון סעיף 64ב לפקודת התעבורה שעניינו "בדיקת שכרות", ואלו עיקרי התיקון:

שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב לתת לו דגימת רוק מפיו לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן, באמצעות ערכה (מקלון /מטוש) וזאת אף בהיעדר "חשד סביר" כי נעברה עבירה לפי פקודת התעבורה. תוצאת דגימת רוק המעידה כי בגופו של הנבדק מצוי סם מסוכן, יש בה כדי לבסס "חשד סביר" לנהיגה תחת השפעת סמים, וכפועל יוצא יתאפשר לשוטר לדרוש מהנהג למסור דגימת שתן או לבצע בדיקת דם, שאם יסרב הנהג לבצען תקום כנגדו "חזקת סרוב" לפיה יראו אותו כמי שנהג תחת השפעת סמים.

לא יורשע אדם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים על סמך תוצאת דגימת רוק בלבד.

מדובר בחקיקה המהווה מהפכה של ממש ב"דיני החיפוש", המאפשרת למשטרת ישראל לחייב כל נהג או "ממונה על רכב", בעת פעילות אקראית לאכיפת נהיגה בשכרות, למסור דגימת רוק מפיו באמצעות "סטיק" שייתן אינדיקציה ראשונית מידית לקיומם של שרידי סם בגופו של הנהג. אינדיקציה זו של הסטיק יש בה לכשעצמה כדי לבסס "חשד סביר" לפיו מדובר בנהג הנוהג תחת השפעת סמים. כעת, מכוח "החשד הסביר" יכול (ובעצם חייב) השוטר לדרוש מהנהג לתת דגימת שתן במקום ו/או לעכבו עד 3 שעות לצורך נטילת דגימת דם בבית חולים קרוב.

בתקופה הקרובה תוכנס ערכת הדגימה לשימוש משטרת ישראל. לא מן הנמנע ואף צפוי כי נהגים רבים יימצאו כנוהגים תחת השפעת סמים לנוכח הימצאות שרידי קנביס בגופם, אף אם צרכו קנביס יומיים ושלושה טרם עלו על ההגה. ומה באשר לצורכי קנביס רפואי ברישיון? על כך בכתבה הבאה.

הכותב עו"ד רם דוד מתמחה במשפט פלילי, דיני תעבורה, נזיקין ודיני צבא
ramd.adv@gmail.com

המידע המשפטי המוגש מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי