נכשלת ב"טסט"? לא הכל אבוד


ביולי 2018 נכנסה לתוקף הרפורמה המקיפה שערך משרד הרישוי בביצוע מבחני "טסט" לקבלת רישיון נהיגה. הבשורה המרכזית לציבור לומדי הנהיגה הייתה קיצור זמני ההמתנה לטסט - מחודשים רבים לשלושה שבועות לכל היותר. כך גם לגבי ביצוע "טסט חוזר" למי שנכשל.

ואולם, לטעמי, הבשורה המרכזית שהביאה עמה הרפורמה היא דווקא "הפרטת" ביצוע הטסטים לחברה חיצונית, תוך שהטסט כולו מתועד בסרט וידאו מכמה זוויות צילום. מסלול הנהיגה נקבע מראש על ידי המערכת הממוחשבת, ובסיום המבחן אמור הבוחן לסמן בטופס הבחינה הממוחשב (באמצעות הטאבלט שברשותו), את הרכיבים בהם טעה הנבחן, על פי קטגוריות המצויות במחשב. המחשב קובע את התוצאה "עבר" או "נכשל", על פי הרכיבים שסומנו. חלק מהרכיבים הם רכיבי ניקוד וחלקם רכיבים שכישלון בכל אחד מהם יביא, בהכרח, לכישלון במבחן.

חברת "מילגם" זכתה במכרז והיא זו שמפעילה את מרכז הבחינות המעשיות בנהיגה, ובכלל זה גם את מערך הבוחנים, צילום המבחנים ושמירת הסרטונים. דיווח הבוחנים על שגיאות שנעשו ע"י התלמיד במהלך המבחן, מבוצע באופן ממוחשב, באמצעות סימון השגיאות ב"טאבלט" המצוי ברשות כל בוחן, הכול - על פי תקנה 206 לתקנות התעבורה.

נכשלת בטסט? בתוך 7 ימים לכל היותר מהיום בו קיבל התלמיד את הודעת רשות הרישוי על הכישלון, יכול התלמיד להגיש ערר באמצעות קישור המצוי באתר האינטרנט של משרד התחבורה. כל שעליו לעשות הוא להיכנס לאתר התלמידים ולהגיש בקשה מקוונת לצפייה בסרטון. בתשובה מקבל התלמיד מיסרון לפיו הסרטון מוכן עבורו לצפייה בסניף, וניתנת לו שהות בת 7 ימי עסקים לצפות בו ולהגיש ערר. הגשת הערר מחויבת בצפייה בסרטון, כשעל התלמיד לסמן ספציפית על מה הוא מערער ולפרט טענותיו. תשובה לערר נשלחת לתלמיד ולמורה, אף היא באופן מקוון.

תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה נשמרים עד לתום תקופה של 30 ימים מיום ה"טסט" לכל היותר. בתום התקופה האמורה תבער רשות הרישוי ממאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר. על תלמיד שנכשל בטסט להקפיד ולמהר להגיש ערר, ולו רק מטעם זה בלבד, שמא רשות הרישוי תמחק את סרט הווידאו המתעד את הטסט.  

מפקח של רשות הרישוי רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר ונדרש להחלטה בערר, להחליט על שינוי החיווי שניתן לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן במהלך הבחינה המעשית בנהיגה, וכן רשאי הוא לשנות את תוצאת הבחינה כולה מ"נכשל" ל"עבר", בהתאם לשינוי החיווי כאמור, וזאת תוך 14 ימים מיום הגשת הערר.

אם הערר שהגיש התלמיד נדחה ע"י רשות הרישוי, הרי שפתוחה בפניו הדרך להסיג על ההחלטה שניתנה בערר, בדרך של עתירה לבית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. בעתירה מנהלית מסוג זה יידרש העותר להתגבר על משוכת "חזקת התקינות המנהלית", לפיה רשות הרישוי מוחזקת מראש וכחזקה כמי שפעלה כדין, ועליו הנטל להפריך חזקה זו ולהוכיח כי נפלו פגמים משמעותיים בהחלטת משרד הרישוי להכשילו בטסט.

בחודש יוני האחרון בתיק עת"מ 72700-02-19 רז נ' משרד התחבורה/אגף הרישוי ואח', הפך בית המשפט החלטת משרד הרישוי שהכשילה את העותר, והורתה למשרד הרישוי להנפיק לו רישיון נהיגה, תוך שבית המשפט מציין בהחלטתו כי אין להשלים עם מצב בו הרשות משנה את החלטתה באופן כה מהותי (מ"עבר ל-"נכשל"), ללא שנרשם תיעוד מדויק של מהלך העניינים, וכאשר היא נדרשת להבהיר מעשיה ושיקוליה, היא מוסרת מספר גרסאות הסותרות מהותית זו את זו. כאמור - רשות מנהלית מחויבת בהקפדה על תיעוד נכון ומדויק של פעולותיה ושל הבסיס העובדתי להחלטותיה.


הכותב, עו"ד רם דוד, מתמחה במשפט פלילי, דיני תעבורה, נזיקין ודיני צבא
ramd.adv@gmail.com