פיטורי עובדות בזמן טיפולי פוריות - האם מותרים?


חוק עבודת נשים תשי"ד 1954 הוא חוק המגדיר את זכויות הנשים בעבודה. סעיף 9 לחוק קובע כי:

"לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים, הם, לדעתו, בקשר להריון...."

בפס"ד שניתן בבית הדין האזורי לעבודה נידונה השאלה האם מותר לפטר עובדת במהלך טיפולי פוריות.

מורה בבית ספר, בעודה עוברת טיפולי פוריות, פוטרה מעבודתה, וזאת באישורה של הממונה על חוק עבודת נשים. המורה לא קיבלה את ההחלטה והגישה ערעור לבית הדין שקבע כי הפיטורים נעשו שלא כחוק ופסק שיש להחזירה לעבודה. המורה עבדה תקופה של שש שנים כמחנכת בבית הספר, אשר בסופם היא פוטרה זמן קצר לפני תום שנת הלימודים. במהלך אותה שנה עברה המורה טיפולי פוריות ונאלצה להחסיר ימים ספורים מעבודתה. כיוון שהחוק אוסר על פיטורי אישה כאשר היא בהליך טיפולי פוריות, וזאת מכוח סעיף 9 לחוק, היה צורך באישור הממונה לפיטורין, ולעניינו האישור הזה ניתן לפיטורי המורה.

כאמור, המורה ערערה על ההחלטה לפטרה ותבעה להחזירה לעבודתה. בית הדין קבע כי במסגרת שיקוליה של הממונה יש להביא בחשבון את האפשרויות שיש למעסיק, היכולות שיש לעובדת להמשיך בעבודתה, השפעתה על העובדים האחרים ועל מקום העבודה. במקרה הזה בית הדין קבע שאין הצדקה מספקת לפיטוריה ומועד הפיטורין שלה יקשה עליה למצוא מקום עבודה חילופי ובוודאי לא במצבה.

המשמעות של החלטה זו היא שאסור לפטר עובדת במהלך טיפולי פוריות, אלא רק באישור הממונה ובמקרים בהם אין הצדקה לאישור הפיטורין, העובדת רשאית לערער על ההחלטה בבית הדין האזורי לעבודה.

בפס"ד נוסף דחה בית הדין הארצי את ערעורה של חברת תרופות על החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה. החברה ערערה על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים, שלא להתיר פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות. ביה"ד הארצי קבע, כי גם אם היו שיקולים לגיטימיים לפטר את העובדת, אך מעורבים בתוכם גם שיקולים הקשורים לטיפולי פוריות – מדובר בפיטורים מפלים. לא רק זאת, אלא שבמידה שישנו חוסר בפירוט האישורים הרפואיים המאשרים שהעובדת עוברת טיפולי פוריות, והמעסיק לא דרש בזמן אמת להציג אישורים אלה, לא תהיה למעסיק זכות להעלות את הטענה כי אין באישורים פירוט המוכיח שהעובדת נמצאת במהלך טיפולי פוריות. ביה"ד דחה את ערעור החברה ואף חייב את החברה בהוצאות המשפט.

חקיקה

  • חוק עבודת נשים
  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

הכותבת קריסטין חון היא עו"ד לענייני דיני עבודה, תעבורה ונזיקין | kristin@khun-law.co.il

המידע המשפטי המוגש מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום אופן תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי