המדורים הקבועים #יהדות הומניסטית


בטקס ההלוויה אנחנו נפגשים, אולי בפעם האחרונה, באופן כמעט מוחשי, עם האדם ממנו אנחנו נפרדים. בנקודת המפגש אנחנו נמצאים יחד, הנפטר ואנחנו עצמנו. לשם, אל נקודת המפגש הזאת, יש לכוון את מעמד ההלוויה, שיהיה אישי ומשמעותי, שיהיה נכון וראוי.

קרא עוד