המדורים הקבועים #כירורגיה פלסטית בצפון


משל ישן מספר שהיופי הינו היופי הכולל של הפנים ולא של חלקים מהן, כלומר לא די בכך שכל חלק בפנים יהיה יפה בפני עצמו, אלא שחשוב שיהיה איזון ותהיה התאמה בין חלקי הפנים ובין אזור אחד לשני. האם ליופי יש מדדים ומידות? מסתבר שכן.

קרא עוד